Folkia blir Monetti

Folkia slår tillbaka mot SVT

År 2012 gjorde SVT en granskning av Folkia och branschen i stort. Fokia blev där hårt utsatt. SVT hade räknat på den effektiva årsräntan och det ger skenet av att lånet är väldigt dyrt.

Det är inte helt rättvist att räkna på den effektiva årsräntan, eftersom som det räknades på låg på 30 dagar. För att visa på detta har Folkia jämfört lånet med kostnaden för SVTs radiotjänst. Det visade sig att den effektiva räntan hamnade på flera hundratusen procent, betydligt högre än Folkias lån.

Källor:

Folkia blir stämda av Folksam

Folkia har blivit stämda av Folksam som har ett snarlikt namn. Folksam vann och därför tvingades Folkia att byta till ett annat namn.

Det nya namnet blev Monetti. Trots namnbytet kan man ana att företaget är detsamma. Typsnittet och den röda färgen ser ut som tidigare och webbplatsen innehåller mycket rött och vitt som också var färgerna innan namnbytet.

Kredit 365, en del av Monetti

Förutom webbplatsen för Monetti äger företaget webbplatsen Kredit 365. Det är också en tjänst som lånar ut pengar, de mindre beloppen.