Extrakredit har haft det tufft

Företaget bakom Extrakredit heter Grandvik. De äger även Kreditkontot och Kortlån.

Brister i kreditprövingen

Från i slutet på 2014 har de haft det tufft eftersom Konsumentverket ansåg att Grandviks bedömning av en låntagares kreditvärdighet var för dålig. De ansåg helt enkelt inte att Grandvik gjorde en tillräckligt god bedömning om den som ansökte hade ekonomi nog att kunna betala tillbaka lånet. Ett annat sätt man kan beskriva det är att det varit för lätt att ta ett lån, även för de som har en dålig ekonomisk situation.

Det gjorde att Grandvik inte kunde bevilja några lån under en tid. Efter en tid fick Grandvik lov att fortsätta låna ut pengar.

Varning och sanktionsavgift

Den 18 januari 2016 togs beslutet att Grandvik skulle få en varning samt en sanktionsavgift på 300.000 kr för bristande kreditprövning.

Hur mycket det har påverkat företaget vet vi inte men det finns iallafall några anledningar till att företaget har förlorat på den här processen.

  • Sanktionsavgift på 300.000 kr
  • Sämre rykte på grund av alla skriverier under och efter den pågående processen
  • Ett tillfälligt utlåningsstopp gör att företaget inte har tjänat några pengar under den här perioden

Förbättrad kreditprövning

Grandvik har hela tiden strävat efter att göra ett bra jobb och därför har de jobbat med just de delarna som kritiken berör.

Då det var för lätt att ta lån tidigare så bör det innebära att det är svårare att få en godkänd ansökan nu, eftersom kreditprövningen är förbättrad.

Nu är företaget igång som vanligt och det går att ta lån hos t.ex Extrakredit

Källor